IRカレンダー

年間スケジュール表

2025年3月期

スケジュールは予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

7月22日(月)
2024年6月度月次速報 開示予定
6月21日(金)
2024年5月度月次速報 開示予定
5月20日(月)
2024年4月度月次速報 開示予定

2024年3月期

スケジュールは予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

6月27日(木)
第19回 定時株主総会(2024年3月期)
5月27日(月)
2024年3月期 決算説明会
5月15日(水)
決算短信 開示予定
4月22日(月)
2024年3月度月次速報 開示
3月22日(金)
2024年2月度月次速報 開示
2月22日(木)
2024年1月度月次速報 開示
2月13日(火)
第3四半期決算短信 開示
1月22日(月)
2023年12月度月次速報 開示
12月22日(金)
2023年11月度月次速報 開示
11月27日(月)
2024年3月期 第2四半期決算説明会
11月20日(月)
2023年10月度月次速報 開示
11月14日(火)
第2四半期決算短信 開示
10月20日(金)
2023年9月度月次速報 開示
9月22日(金)
2023年8月度月次速報 開示
8月21日(月)
2023年7月度月次速報 開示
8月14日(月)
第1四半期決算短信 開示
7月21日(金)
2023年6月度月次速報 開示
6月23日(金)
2023年5月度月次速報 開示
5月22日(月)
2023年4月度月次速報 開示

2023年3月期

スケジュールは予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

6月29日(木)
第18回 定時株主総会(2023年3月期)
5月29日(月)
2023年3月期 決算説明会
5月15日(月)
決算短信 開示
4月21日(金)
2023年3月度月次速報 開示
3月20日(月)
2023年2月度月次速報 開示
2月20日(月)
2023年1月度月次速報 開示
2月13日(月)
第3四半期決算短信 開示
1月20日(金)
2022年12月度月次速報 開示
12月23日(金)
2022年11月度月次速報 開示
11月28日(月)
2023年3月期 第2四半期決算説明会
11月21日(月)
2022年10月度月次速報 開示
11月14日(月)
第2四半期決算短信 開示
10月21日(金)
2022年9月度月次速報 開示
9月22日(木)
2022年8月度月次速報 開示
8月22日(月)
2022年7月度月次速報 開示
8月12日(金)
第1四半期決算短信 開示
7月22日(金)
2022年6月度月次速報 開示
6月20日(月)
2022年5月度月次速報 開示
5月20日(金)
2022年4月度月次速報 開示

2022年3月期

スケジュールは予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

6月29日(水)
第17回 定時株主総会(2022年3月期)
5月30日(月)
2022年3月期 決算説明会
5月16日(月)
決算短信 開示
4月22日(金)
2022年3月度月次速報 開示
3月22日(火)
2022年2月度月次速報 開示
2月21日(月)
2022年1月度月次速報 開示
2月14日(月)
第3四半期決算短信 開示
1月21日(金)
2021年12月度月次速報 開示
12月20日(月)
2021年11月度月次速報 開示
11月29日(月)
2022年3月期 第2四半期決算説明会
11月22日(月)
2021年10月度月次速報 開示
11月12日(金)
第2四半期決算短信 開示
10月22日(金)
2021年9月度月次速報 開示
9月21日(火)
2021年8月度月次速報 開示
8月23日(月)
2021年7月度月次速報 開示
8月13日(金)
第1四半期決算短信 開示
7月21日(水)
2021年6月度月次速報 開示
6月21日(月)
2021年5月度月次速報 開示
5月24日(月)
2021年4月度月次速報 開示

2021年3月期

スケジュールは予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

6月29日(火)
第16回 定時株主総会(2021年3月期)
5月31日(月)
2021年3月期 決算説明会
5月14日(金)
決算短信 開示
4月23日(金)
2021年3月度月次速報 開示
3月22日(月)
2021年2月度月次速報 開示
2月22日(月)
2021年1月度月次速報 開示
2月12日(金)
第3四半期決算短信 開示
1月22日(金)
2020年12月度月次速報 開示
12月21日(月)
2021年11月度月次速報 開示
11月30日(月)
2021年3月期 第2四半期決算説明会
11月20日(金)
2020年10月度月次速報 開示
11月13日(金)
第2四半期決算短信 開示
10月19日(月)
2020年9月度月次速報 開示
9月18日(金)
2020年8月度月次速報 開示
8月17日(月)
2020年7月度月次速報 開示
8月14日(金)
第1四半期決算短信 開示
7月20日(月)
2020年6月度月次速報 開示
6月22日(月)
2020年5月度月次速報 開示
5月18日(月)
2020年4月度月次速報 開示

2020年3月期

7月3日(金)
2020年3月期 決算説明会
6月26日(金)
第15回 定時株主総会(2020年3月期)
5月15日(金)
決算短信 開示
4月20日(月)
2020年3月度月次速報 開示
3月23日(月)
2020年2月度月次速報 開示
2月17日(月)
2020年1月度月次速報 開示
2月13日(木)
第3四半期決算短信 開示
1月20日(月)
2019年12月度月次速報 開示
12月16日(月)
2019年11月度月次速報 開示
11月25日(月)
2020年3月期 第2四半期決算説明会
11月18日(月)
2019年10月度月次速報 開示
11月14日(木)
第2四半期決算短信 開示
10月21日(月)
2019年9月度月次速報 開示
9月17日(火)
2019年8月度月次速報 開示
8月19日(月)
2019年7月度月次速報 開示
8月14日(水)
第1四半期決算短信 開示
7月22日(月)
2019年6月度月次速報 開示
6月24日(月)
2019年5月度月次速報 開示
5月20日(月)
2019年4月度月次速報 開示

2019年3月期

6月27日(木)
第14回 定時株主総会(2019年3月期)
5月31日(金)
2019年3月期 決算説明会
5月15日(水)
決算短信 開示
4月22日(月)
平成31年3月度月次速報 開示
3月18日(月)
平成31年2月度月次速報 開示
2月18日(月)
平成31年1月度月次速報 開示
2月13日(水)
第3四半期決算短信 開示
1月21日(月)
平成30年12月度月次速報 開示
12月25日(火)
平成30年11月度月次速報 開示
11月30日(金)
2019年3月期 第2四半期決算説明会
11月19日(月)
平成30年10月度月次速報 開示
11月9日(金)
第2四半期決算短信 開示
10月22日(月)
平成30年9月度月次速報 開示
9月25日(火)
平成30年8月度月次速報 開示
8月20日(月)
平成30年7月度月次速報 開示
8月10日(金)
第1四半期決算短信 開示
7月23日(月)
平成30年6月度月次速報 開示
6月18日(月)
平成30年5月度月次速報 開示
5月21日(月)
平成30年4月度月次速報 開示

2018年3月期

6月28日(木)
第13回 定時株主総会(平成30年3月期)
5月28日(月)
2018年3月期 決算説明会
5月11日(金)
決算短信 開示
4月23日(月)
平成30年3月度月次速報 開示
3月19日(月)
平成30年2月度月次速報 開示
2月19日(月)
平成30年1月度月次速報 開示
2月9日(金)
第3四半期決算短信 開示
1月22日(月)
平成29年12月度月次速報 開示
12月25日(月)
平成29年11月度月次速報 開示
11月30日(木)
2018年3月期 第2四半期決算説明会
11月20日(月)
平成29年10月度月次速報 開示
11月10日(金)
第2四半期決算短信 開示
10月23日(月)
平成29年9月度月次速報 開示
9月19日(火)
平成29年8月度月次速報 開示
8月21日(月)
平成29年7月度月次速報 開示
8月10日(木)
第1四半期決算短信 開示
7月24日(月)
平成29年6月度月次速報 開示
6月19日(月)
平成29年5月度月次速報 開示
5月22日(月)
平成29年4月度月次速報 開示

2017年3月期

6月29日(木)
第12回 定時株主総会(平成29年3月期)
6月2日(金)
2017年3月期 決算説明会
5月12日(金)
決算短信 開示
4月24日(月)
平成29年3月度月次速報 開示
3月21日(火)
平成29年2月度月次速報 開示
2月20日(月)
平成29年1月度月次速報 開示
2月10日(金)
第3四半期決算短信 開示
1月23日(月)
平成28年12月度月次速報 開示
12月26日(月)
平成28年11月度月次速報 開示
11月28日(月)
2017年3月期 第2四半期決算説明会
11月21日(月)
平成28年10月度月次速報 開示
11月11日(金)
第2四半期決算短信 開示
10月24日(月)
平成28年9月度月次速報 開示
9月26日(月)
平成28年8月度月次速報 開示
8月22日(月)
平成28年7月度月次速報 開示
8月10日(水)
第1四半期決算短信 開示
7月25日(月)
平成28年6月度月次速報 開示
6月20日(月)
平成28年5月度月次速報 開示
5月23日(月)
平成28年4月度月次速報 開示

2016年3月期

6月29日(水)
第11回 定時株主総会(平成28年3月期)
6月2日(木)
2016年3月期 決算説明会
5月13日(金)
決算短信 開示
4月18日(月)
平成28年3月度月次速報 開示
3月22日(火)
平成28年2月度月次速報 開示
2月22日(月)
平成28年1月度月次速報 開示
2月9日(火)
第3四半期決算短信 開示
1月25日(月)
平成27年12月度月次速報 開示
12月21日(月)
平成27年11月度月次速報 開示
11月30日(月)
2016年3月期 第2四半期 四半期決算説明会
11月20日(金)
平成27年10月度月次速報 開示
11月16日(月)
個人投資家様向け説明会(於:SBIマネープラザ様)
11月16日(月)
個人投資家様向け説明会(於:野村證券様)
11月11日(水)
第2四半期決算短信 開示
10月23日(金)
平成27年9月度月次速報 開示
8月14日(金)
第1四半期決算短信 開示

2015年3月期

6月26日(金)
第10回 定時株主総会(平成27年3月期)
※今回は、平成27年3月31日時点の株主様が招集の対象となります。
5月27日(水)
2015年3月期 決算説明会
5月15日(金)
決算短信 開示